ICOBIRD 2021

Author Details

Sabyrov, Nurbol, Nazarbayev University, Kazakhstan